showcase demo picture

Blog Articles

Polaganim koracima do rezultata, dio 2

Na internetu i u raznim priruŔnicima stalno se spominje ta motivacija koja bi trebala biti stalno na visokoj razini kada se zapoŔne s nekim programom vje×banja ili opŠenito poboljÜanjem opŠeg stanja. No, nakon svih tih parola i citata, kako odr×ati motivaciju kada se jednom na­ete u teretani ili na terenu, kako ne popustiti i nastaviti pritiskati “Play“?

Continue Reading

Kolumna #1: Odluka je pala, ×elim miÜiŠe!

Body building logoNekoliko koraka od zrelosti, u dobi od oko 16 ili 17 godina u veŠini se mladiŠa javi ×elja za razvijanjem miÜiŠa i postizanjem tijela a’la Arnie. Usudio bih se reŠi da je to gotovo pa pravilo, jer vrijeme je to kada djeŔaci postaju muÜkarci, kada se bude neki dotada ugaÜeni mehanizmi u tijelu i kada kreŠe borba za nadmetanjem i isticanjem pred ostalim pripadnicima iste vrste.

Continue Reading