showcase demo picture

Blog Articles

P90X+ (P90X Plus) – ekstremni program vjebanja za po doma

Vjebanje doma logoP90X ili Power 90 Extreme je revolucionarni program vjebanja koji nudi 12 zahtjevnih treninga za vae tijelo, a kojima ete u 90 dana transformirati vae tijelo iz obinog u definirano i miiavo. VJebe su tako koncipirane da sami birate broj ponavljanja i optereenje, a preporua se da zapisujete te podatke nakon svake odraene vjebe jer ete jedino tako vidjeti napredujete li i trebate li neto promijeniti.

Continue Reading